Biyet ve levha olmak üzere; homojen tav fırınların projelendirilmesi, elektrik elektronik ve otomasyonu tarafımızdan yapılabilmektedir. Endüstriyel cihazlar vasıtasıyla gaz kaçak testleri ve gaz süpürme işlemleriyle güvenli bir yakma ortamı sağlanabilmekte ve operatörün kullanacağı scada yazılımları sayesinde istenilen derece ve zamanda homojen bir tavlama işlemi yapılabilmektedir.